Maber OÜ põhitegevuseks on katusetööd ja katusematerjali müük. Paigaldame trapetsprofiile, kiviprofiile, klassikprofiile ja valtsprofiile. Läheneme Kliendile personaalselt ja leiame igale Kliendile sobiliku lahenduse. Katusetöid teostame üle Eesti. Vaatame üle probleemsed katused ning anname omapoolse hinnangu tööde vajaduse ja ulatuse osas. Katusetöödele annme omaltpoolt 5 aastase garantii.

Oleme sõlminud Seesam Kindlustusega vastutuskindlustuse. Tegevuse vastutuse kindlustus hüvitab kahju, mida kindlustatud isik on tekitanud oma majandustegevusega ja mille tagajärjel kindlustatud isikul on tekkinud seadusjärgne hüvitamiskohustus (tsiviilvastutus). Tegevuse vastutuskindlustust vajavad eelkõige kinnisvara ja taristu omanikud või haldajad, tööstusettevõtted, teenuste osutajad (puhastus, remont, hooldus), ehitusettevõtted, ostukeskused, kaubamajad, haridus- ja huviasutused jm.

Teenused mida pakume:

• Teraskatuste müük
• Katusekatte vahetus
• Katusekatte paigaldus
• Fassaadipleki paigaldus
• Vihmaveesüsteemide paigaldus
• Turvatoodete paigaldus
• Katuseakende paigaldus
• Lisaplekkide paigaldus
• Aknaplekkide paigaldus
• Vihmaveerennide puhastus
• Katuste puhastus
• Teraskatuste remont
• Tuulekasti ehitus
• Räästakasti ehitus
• Sarikate paigaldus

Kontakt: info@steel.ee
Mob: +372 550 3200 või +372 553 3733

https://steel.ee/wp-content/uploads/2018/01/jarelmaks_950x380-950x380.jpg